Obecní úřad     
 
 
 
  Zrušené vyhlášky
 
   
   
   
  Obecní úřad Ostrá - vyhlášky a nařízení 
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místních poplatcích
zveřejněno na úřední desce 14.12.2018
 
OZV č. 1/2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu obce
zveřejněno na úřední desce 13.3.2018
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místních poplatcích
zveřejněno na úřední desce 29.12.2017
 

POVODŇOVÝ PLÁN 2017 - 2018, včetně příloh
 
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2016 o nočním klidu.
zveřejněno na úřední desce 30.11.2016
 
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrá
zveřejněno na úřední desce 20.4.2016
 
Obec Ostrá Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
zveřejněno na úřední desce 20.4.2016
 
OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Ostrá
platná od 23.3.2015
 
Nařízení obce Ostrá č. 1/2015 Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
 
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 1/2012 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
 
Obec Ostrá Nařízení obce Ostrá č. 1/2011
kterým se stanovují úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.
Příloha k Nařízení obce Ostrá č. 1/2011
 
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 1/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 2/2010
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
 
KNIHOVNÍ ŘÁD Obecní knihovny Obce Ostrá
 
   
 

 

 


 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 800 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111