Obecní úřad / Samospráva     
 
 
  Veřejné zakázky malého rozsahu 
 
Datum zveřejnění Veřejná zakázka Ukončení nabídek
16.7.2018

Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení "Doplnění vodovodu v Ostré".
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP

Konec lhůty pro podání nabídek je stanovený na 25 7. 2018, do 16:00:00 hodin.

25.7.2018

  Ukončené veřejné zakázky  
30.5.2018

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce: "Vodovod Šnepov"
Zakázka je uveřejněná na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostra_3115/vodovod-snepov_24289/.
Konec lhůty pro podání nabídek je stanovený na 18. 6. 2018, 11:00:00 hodin.
 

18.6.2018

 

6.10.2016

 

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výměna česlí ručních za automatické - ČOV Ostrá".pdf
Krycí list - vzor.doc
Čestné prohlášení.doc

 

25.10.2016

 

29.9.2015

Oznámení o výsledku výběrového řízení - Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá II

 
1.9.2015

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá II"
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 17.9.2015 do 16,00 hodin.
Přílohy:
Krycí list - vzor.doc
Příloha č. 1 - projektová dokumentace.pdf
Příloha č. 2 - výkaz výměr.xls
Příloha č. 3 - Čestná prohlášení.doc
Smlouva o dílo - veřejné osvětlení.doc
Doplnění veřejného osvětlení - situace 1-3.pdf

Projekt souhrnně (ZIP 2497kB)
 

17.9.2015
 16,00 hodin.
17.8.2015

Zrušení výběrového řízení "Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá" 31.8.2015

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá"
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 31.8.2015 v 18,00 hodin.
Přílohy:
Příloha č. 1 - projektová dokumentace.pdf (1 MB)
Příloha č. 2 - výkaz výměr.doc (33 kB)
Příloha č. 3 - Čestná prohlášení.doc (21 kB)
Smlouva o dílo - veřejné osvětlení.doc (88 kB)
Krycí list - vzor.doc (18 kB)

Doplnění veřejného osvětlení - situace 1-3.pdf
 

31.8.2015 v 18,00 hodin
3.6.2015 Zrušení výběrového řízení 14.6.2015
Zadavatel ruší výběrové řízení z důvodu nutnosti upřesnění informací v zadávací dokumentaci.

Výzva k podání nabídky - Administrace VŘ na stavební práce pro akci: "Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá, II. etapa", č.j. 404/2015/KAN
Zadávací dokumentace k VŘ - Administrace.

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 17.6.2015 v 16,00 hodin.
 
 
22.5.2015 Oznámení o výsledku výběrového řízení - Oprava komunikací 2015  
4.5.2015 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava místních komunikací -2015"
Soutěžní lhůta začíná dnem doručení soutěžních podmínek a končí dne 20. 5.2015, v 11,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá, č.j.325/2015/komunikace
20.5.2015,
v 11,00 hod
19.5.2015 Oznámení o výsledku výběrového řízení - Oprava II - Křížek.  
14.4.2015 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava II "Křížku" v Ostré"
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na opravu II "Křížku" v Ostré
Soutěžní lhůta začíná dnem doručení soutěžních podmínek a končí dne 15. 5.2015, ve 12,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá, č.j.275/2015/KřížekII
15. 5.2015, ve 12,00 hod
15.5.2015 Oznámení o výsledku výběrového řízení "Herní prvky na obecní hřiště v Ostré"
 
 
24.4.2015 Výzva k podání cenové nabídky - Obecní hřiště v Ostré
Příloha č.1 -Obecní hřiště Ostrá - položkový rozpočet
Příloha č.1 -Obecní hřiště Ostrá - položkový rozpočet
Přílohy č.2,3,4
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 7.5.2015 ve 12:00 hod
 
7.5.2015 ve 12:00 hod
20.3.2015 Oznámení o výsledku výběrového řízení
k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb - zabezpečení přípravy žádosti o dotaci od OPŽP na akci „ Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá- - II.etapa“, následně administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od OPŽP“, č.j.95/2015 KAN_
 
 
5.2.2015 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb - zabezpečení přípravy žádosti o dotaci od OPŽP na akci „ Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá- - II.etapa“, následně administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od OPŽP“, č.j.95/2015 KAN_
Příloha: č.j. 95 _2015_1_KAN_Zadavaci dokumentace

 
24.2.2015
25.3.2015 Oznámení o výsledku výběrového řízení
k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od MZe, č.j. 94/2015_KAN
 
 
5.2.2015 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od MZe, č.j. 94/2015_KAN
Příloha: č.j. 94 _2015_1_KAN_Zadavaci dokumentace

 
24.2.2015
14.11.2014 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb, v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od MZe, Č.j. 676/2014/veř. zak
Příloha: Zadávací dokumentace .doc (39 kB)

 
28.11.2014
ve 12,00 h
29.9.2014 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, č.j. 550/2014 Oprava „Křížku“ v Ostré
Soutěžní lhůta končí dne 31. 10. 2014 ve 12,00 hodin.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu,  č.j. 550/2014/ Křížek „Výběrové řízení na opravu „Křížku“ v Ostré“

 
31.10.2014
ve 12,00 h
4.3.2014 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající v "Dopracování Územního plánu obce Ostrá",  Č.j. 212/2014/ÚP
Zadávací dokumentace
 
30.4.2014
v 11,00 h
17.2.2014 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu č.j.: 104/2014/rozhlas „Rekonstrukce obecního rozhlasu – přechod na bezdrátový systém“
Příloha
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 (24.2.2014)
Soutěžní lhůta končí dne 14. 3. 2014 v 11,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá
 
14.3.2014
18.11.2013 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce obecního rozhlasu – přechod na bezdrátový systém
Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení této soutěže vyvěšením na stránkách a na vývěsce zadavatele a končí dne 20.12.2013 v 11,00 hodin.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
Vydal: Obec Ostrá
 
20.12.2013
v 11,00 h
26.6.2013 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovitel projektové dokumentace rekonstrukce autobusových zastávek v Ostré a Šnepově
Zadávací dokumentace
Soutěžní lhůta a končí dne 19. 7. 2013 v 12,00 hodin.
 
19.7.2013
ve 12,00 h
20.2.2011 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Oprava plotu u budovy č.p. 109


Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu č.j. 104/2012/veř.zak „Oprava plotu u budovy č.p.109, k.ú Ostrá“

 
23.3.2012
ve 12,00 hodin.
12.9.2011 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava plotu u budovy č.p. 109"
Zadávací dokumentace
 
7.10.2011
v 11,00 hodin.
20.7.2011 Veřejná zakázka  malého rozsahu - Oprava plotu u budovy č.p. 109 v k.ú. Ostrá
Zadávací dokumentace

 
19.8.2011
v 11,00 hodin.
30.5.2011 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající v "Oprava místních komunikací " 1.7.2011,
v 11,00 hodin
 
 

 

 


 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111