Úřední deska   Archív úřední desky 2019  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Oznámení o zahájení územního řízení D1 - severovýchodní obchvat města Lysá n.L.. 22.1.2019 7.2.2019
P O Z V Á N K A  NA 4. VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 29.1. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ostrá
21.1.2019 31.1.2019
Oznámení Záměru - modernizace - traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo) 17.1. 2019 2.2.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018. 2.1.2019 21.1.2019
Průběžně zveřejňované informace dle zák. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím – rok 2018 2.1.2019 11.2.2019
     
 
 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111