Úřední deska   Archív úřední desky 2018  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá. 31.1.2018 14.2.2018
Výsledky I. kola Volby prezidenta ČR 2018 konané 12. a 13. 1.2018 za obec Ostrá a Šnepov. 15.1.2018 24.1. 2018
POZVÁNKA NA 36. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 23. 1. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
12.1.2018 24.1. 2018
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018 - 2021 12.1.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2017 12.1.2018 13.2.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/331 v obci Ostrá. 3.1.2018 25.1.2018 
Rozpočtové opatření č. 8/2017 20.12.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2017 8.11.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2017 19.9.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2017 24.7.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2017 11.7.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2017 25.5.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č.. 2/2017 30.3.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2017 9.3.2017 13.2.2018

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2018 - 2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111