Úřední deska   Archív úřední desky 2018  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Zápis 3. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 11.12.2018 na OÚ Ostrá 19.12. 2018 2.1.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místních poplatcích 14.12. 2018 31.12.2018
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 1122/46 v k.ú. Ostrá. 12.12. 2018 28.12. 2018
POZVÁNKA NA 3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 11.12. 2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
3.12.2018 11.12.2018
Cena vodného a stočného v roce 2019. 30.11.2018 15.4.2019
Zápis 2. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 15.11.2018 na OÚ Ostrá 21.11.2018 3.12.2018
POZVÁNKA NA 2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 15. 11. 2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
6.11.2018 16.11.2018
Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ostrá konaného dne 23.10.2018, od 19:00 hodin v jednací místnosti OÚ Ostrá 29.10.2018 6.11. 2018
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti určené do vlastních rukou pro adresáta Jana Myšková, Šnepov 2. 22.10.2018 12.11.2018
INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ 23.10. 2018 15.10.2018  22.10. 2018
Veřejná vyhláška - přechod u Jednoty. 10.10.2018 26.10.2018
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Ostrá 6.10.2018 31.10.2018

Zápis 44. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 17.9.2018 na OÚ Ostrá

24.9.2018 15.10.2018
Volby do Zastupitelstva obce Ostrá konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb.
19.9.2018 31.10.2018
POZVÁNKA NA 44. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 17. 9. 2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
10.9.2018 19.9.2018
Volby do Zastupitelstva obce Ostrá konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Svolání prvního zasedání OVK
6.9.2018 31.10.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek „Stanovení místní úpravy provozu“ na silnici č. II/331 v obci Ostrá, správní obvod Lysá nad Labem.

Příloha
5.9.2018 24.9.2018
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.8.2018 18.9.2018
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku v k.ú. Ostrá p.č. 846/5 v k.ú. Ostrá o rozloze 2 m2 31.8.2018 17.9.2018
Zápis 43. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 14.8.2018 na OÚ Ostrá 20.8.2018 31.8.2018
Volby do Zastupitelstva obce Ostrá konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
15.8.2018 31.10.2018

Společensky účelné pracovní místo - projekt CZ 03.1.48/0,0/0,0/15_121/0000058
8.8.2018 19.11.2018
POZVÁNKA NA 43. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 14. 08. 2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
3.8.2018 15.8.2018
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE HRADIŠTKO 27.7.2018 29.8.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018 - Mikroregion Polabí 23.7.2018 3131.12.2018
Zápis 42. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 12.7.2018 na OÚ Ostrá 19.7.2018 6.8.2018
Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení "Doplnění vodovodu v Ostré".
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
16.7.2018 26.7.2018
POZVÁNKA NA 42. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 12.7. 2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
2.7.2018 12.7.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 27.6.2018 31.8.2018
Zápis 41. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 20.6.2018 na OÚ Ostrá 27.6.2018 10.7.2018
POZVÁNKA NA 41. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 20.6. 2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
8.6.2018 22.6.2018
Stavební povolení ke stavbě Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě 4.6.2018 29.6.2018
Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce: "Vodovod Šnepov"
Zakázka je uveřejněná na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-ostra_3115/vodovod-snepov_24289/.
Konec lhůty pro podání nabídek je stanovený na 18. 6. 2018, 11:00:00 hodin.
30.5.2018 18.6.2018
Zápis 40. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 17.5.2018 na OÚ Ostrá 25.5.2018 7.6.2018
Výsledek výběrového řízení na nájem veřejného tábořiště v obci Ostrá II. 25.5.2018  1.6. 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, souhlas se stanovením přechodné úpravy provozu.
Grafická příloha.
23.5.2018 11.6.2018
Komunální volby 2018 - Stanovení  členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022. 18.5.2018 8.10.2018
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy – souhlas se stanovením přechodné úpravy provozu od 09.06.2018 do 09.07.2018 od 20.08.2018 do 17.09.2018.
Příloha - orientační mapka úpravy provozu
17.5.2018 11.6.2018
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2017 11.5. 2018 30.6.2019
Oznámení o zveřejnění
V souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2017 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.
11.5.2018 30.6.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu od 9.5.2018 do 30.9.2019 z důvodu opravy mostu v Lysé nad Labem. 7.5.2018 23.5.2018
POZVÁNKA NA 40. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 17. 5. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
7.5.2018 18.5.2018
Záměr pronajmout obecní pozemky v k.ú. Ostrá, č.j. 283/2018
SMLOUVA O NÁJMU - návrh
30.4.2018 17.5.2018
Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí. 25.4.2018 28.5.2018
Zápis 39. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 20.4.2018 na OÚ Ostrá 25.4.2018 4.5.2018
Zápis 38. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 10.4.2018 na OÚ Ostrá 17.4.2018 25.4.2018
POZVÁNKA NA 39. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 20. 4. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
13.4.2018 25.4.2018

Opravné rozhodnutí  - zákaz vstupu do části honitby Ostrá v období od 1.5. do 30.6.2018.
9.4.2018 25.4.2018
POZVÁNKA NA 38. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ, které se koná 10. 4. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá 31.3.2018 13.4.2018
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení na silnici č. II/272 ulice Jedličkova v Lysé nad Labem z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes železniční trať.
Termín přechodné úpravy provozu: od 15.04.2018 do 31.09.2019
Přílohy:
II/272 - Lysá n/L, rekonstrukce žel. mostu 272-006 MAPOVÁ PŘÍLOHA
II/272 - Lysá n/L, rekonstrukce žel. mostu 272-006 DODATEK

 
16.3.2018 5.4.2018
OZV č. 1/2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu obce 13.3.2018 3.4.2018
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu.pdf 1.3.2018 16.3.2018
POZVÁNKA NA 37. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 6.3.2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
26.2.2018 9.3.2018
Dražební vyhláška č.j. 030 EX 36592/13-132 22.2.2018 15.3.2018
Veřejné projednání návrhu změny ÚP Lysá. 9.2.2018 13.4.2018
Zápis 36. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 23.1.2018 na OÚ Ostrá 31.1.2018 23.2.2018
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá. 31.1.2018 14.2.2018
Veřejná vyhláška - opatřené obecné povahy č. 2/2018, stanovení místní úpravy provozu 30.1.2018 19.2.2018
Výsledky II. kola Volby prezidenta ČR 2018 konané 26. a 27. 1.2018 ve volebním okrsku Ostrá. 27.1.2018 9.2.2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2017 16.1.2018 21.2.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018 31.1.2018
Výsledky I. kola Volby prezidenta ČR 2018 konané 12. a 13. 1.2018 za obec Ostrá a Šnepov. 15.1.2018 24.1. 2018
POZVÁNKA NA 36. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 23. 1. 2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
12.1.2018 24.1. 2018
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018 - 2021 12.1.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2017 12.1.2018 13.2.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/331 v obci Ostrá. 3.1.2018 25.1.2018 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místních poplatcích 29.12.2017 3.4.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámění o době a místě konání volby prezidenta.
28.12.2017 31.1.2018
Místní poplatky na rok 2018 – obec Ostrá 22.12.2017 4.4.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2017 20.12.2017 13.2.2018
Veřejnoprávní smlouva - CSZS Poděbrady.pdf 15.12.2017 30.4.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
15.12.2017 31.1.2018
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Ostrá 13.12.2017 5.2.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
27.11.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2017 8.11.2017 13.2.2018
Veřejně prospěšné práce - projekt CZ 03.1.48/0,0/0,0/15_121/0000059 10.10.2017 23.3.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2017 19.9.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2017 24.7.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2017 11.7.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2017 25.5.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č.. 2/2017 30.3.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2017 9.3.2017 13.2.2018
Nařízení obce Ostrá č. 1/2015, Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Vydal Obec Ostrá
8.4.2015 30.4.2018

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2018 - 2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111