Úřední deska   Archív úřední desky 2017  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejněno
dne:
Sejmuto dne:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místních poplatcích 29.12.2017 3.4.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámění o době a místě konání volby prezidenta.
28.12.2017 31.1.2018
Místní poplatky na rok 2018 – obec Ostrá 22.12.2017 4.4.2018
Zápis 35. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 18.12. 2017 v MŠ Ostrá 22.12.2017 2.1.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2017 20.12.2017 13.2.2018
Veřejnoprávní smlouva - CSZS Poděbrady.pdf 15.12.2017 30.4.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
15.12.2017 31.1.2018
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Ostrá 13.12.2017 5.2.2018
POZOR ZMĚNA:
Z provozních důvodů se dne 18.12. koná veřejné jednání zastupitelstva v budově školy.

POZVÁNKA NA 35. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 18. 12. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
7.12.2017 20.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
27.11.2017 31.1.2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2018 - 2021   28.11.2017 15.12.2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 28.11.2017 15.12.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - oprava komunikace 28.11.2017 22.12.2017
Zápis z 34. veřejného jednání ZO Ostrá dne 21.11.2017 na OÚ Ostrá 27.11.2017 20.12.2017
POZVÁNKA NA 34. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 21.11. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
11.11.2017 23.11.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 8.11.2017 13.2.2018
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 7.11.2017 22.11.2017
Zápis z 33. veřejného jednání ZO Ostrá dne 2. 11. 2017 na OÚ Ostrá 6.11.2017 21.11.2017
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na uzavření nájmu ke kiosku u jezera v Ostré na obecním pozemku p.č.dle PK 1607/22.
Příloha:
Smlouva o nájmu kiosku v Ostré
6.11.2017 7.12.2017
Usnesení - oprava zřejmých nesprávností 23.10.2017 27.11.2017
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR KONANÝCH VE DNECH 20. – 21.10.2017 V OBCI OSTRÁ 23.10.2017 21.11.2017
POZVÁNKA NA 33. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 2.11. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
19.10.2017 6.11.2017
Zápis z 32. veřejného jednání ZO Ostrá dne 12. 10. 2017 na OÚ Ostrá 18.10.2017 1.11.2017
Rozhodnutí o umístění stavby Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě Ostrá 17.10.2017 24.11.2017
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej části obecního pozemku v k.ú. Ostrá p.č. 1052/1 (PK 1154/33) o rozloze 39 m2 v chatové oblasti Buda 16.10.2017 2.11.2017
Veřejně prospěšné práce - projekt CZ 03.1.48/0,0/0,0/15_121/0000059 10.10.2017 23.3.2018
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb 2017
5.10.2017 20.10.2017
POZVÁNKA NA 32. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 12.10. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
2.10.2017 13.10.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
27.9.2017  22.12.2017
Exekuční příkaz č.j.: 103 Ex 37800/13-14 prodejem nemovitosti.  27.9.2017 17.10. 2017
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 247/17, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, umístění měřiče okamžité rychlosti v obci Ostrá. 26.9.2017 17.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
22.9.2017 29.9.2017
Stavební povolení na stavbu: Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov 21.9.2017 13.10.2017
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 21.9.2017 22.12.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 19.9.2017 13.2.2018
Kanalizační rád obce Ostrá 19.9.2017 10.10.2017
MZE - Návrh opatření obecné povahy, zákaz těžby smrk a borovice 15.9.2017 9.11.2017
OZNÁMENÍ o dokončení katastrálního operátu Ostrá. 11.9.2017  27.11. 2017
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě Ostrá 8.9.2017 10.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.
4.9.2017 20.10.2017
Obec Ostrá zveřejňuje záměr směnit část obecního pozemku v k.ú. Ostrá 25.8.2017 12.9.2017
Zápis z 31. veřejného jednání ZO Ostrá dne 22.8. 2017 na OÚ Ostrá 24.8.2017 15.9.2017
Veřejná vyhláška - "Stanovení místní úpravy provozu" 21.8.2017 22.9.2017
POZVÁNKA NA 31. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 22.8. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
11.8.2017 22.8.2017
Nabídka pozemků k pronájmu, vydal Státní pozemkový úřad 2.8.2017 4.9.2017
Zahájení řízení - kanalizační řád obce 1.8.2017 21.8.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 24.7.2017 13.2.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2017 11.7.2017 13.2.2018
Zápis z 30. veřejného jednání ZO Ostrá dne 22. 6. 2017 na OÚ Ostrá 29.6.2017 26.7.2017
OZNÁMENÍ - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU Změny č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU LYSÁ NAD LABEM 19.6.2017 5.9.2017
POZVÁNKA NA 30. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ, které se koná 22.6. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá 14.6.2017 26.6.2017
Zápis z 29. veřejného jednání ZO Ostrá dne 6. 6. 2017 na OÚ Ostrá 13.6.2017 29.6.2017
POZVÁNKA NA 29. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 6. 6. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
26.5.2017 7.6.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 25.5.2017 13.2.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, „Souhlas se stanovením místní úpravy provozu“ na účelové komunikaci přes trať Kolín - Lysá nad Labem, správní obvod Lysá nad Labem.  18.5.2017  13.6.2017
Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2017  5.5.2017 1.6.2017
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2017 4.5.2017 1.6.2017 
Zápis z 28. veřejného jednání ZO Ostrá dne 25. 4. 2017 na OÚ Ostrá 4.5.2017 22.5.2017 
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů. 28.4.2017 1.6.2017 
Oznámení o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2017 od 28. 04. 2017 do 29. 05. 2017. 28.4.2017 1.6.2017 
Rozhodnutí nařizujezákaz vstupu do částí honitby Ostrá  v lokalitě vyznačené na přiložené mapce, která je bažantnicí,  a to od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 18.4.2017 26.5.2017
POZVÁNKA NA 28. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 25.4. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
13.4.2017 26.4.2017
ÚZSVM Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKO/016/2017 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Ostrá - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 847 o výměře 10743 m2
12.4.2017 25.5.2017
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy č. 9/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
10.4.2017 28.4.2017 
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2017 10.4.2017 28.4.2017 
Návrh závěrečného účtu Obce Ostrá za rok 2016
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016.pdf
Výkaz zisku a ztrát.pdf
Rozvaha - Bilance.pdf
Příloha.pdf
Tabulky finanční vypořádání 2016.pdf
Výsledková konta MŠ Ostrá k 31.12.2016.pdf
7.4.2017 25.4.2017
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí, Studna na pozemku parc. č. 882/58 v k.ú. Ostrá 6.4.2017 24.4.2017 
Opatření obecné povahy – nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem. 5.4.2017 21.4.2017 
Zápis z 27. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.3. 2017 na OÚ Ostrá 4.4.2017 20.4.2017
Obec Ostrá zveřejňuje záměr obce na pronájem části obecního pozemku u č.p. 198. 4.4.2017 21.4. 2017
Rozpočtové opatření č.. 2/2017 30.3.2017 13.2.2018
Obec Ostrá zveřejňuje záměr obce směnit obecní pozemky v k.ú. Ostrá. 30.3.2017  21.4. 2017
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2016 29.3.2017 21.4. 2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018-2021 a Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2017. 23.3. 2017 10.4. 2017 
POZVÁNKA NA 27. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 28.3. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
20.3.2017 30.3.2017
Mikroregion Polabí - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Mikroregion Polabí - Rozpočtový výhled  2018 – 2021.
17.3.2017  14.4.2017
Zahájení řízení, kterým se nařizuje zákaz vstupu do části honitby Ostrá. 13.3.2017  10.4.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 9.3.2017 13.2.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek „Stanovení místní úpravy provozu“, Č.j.: OD/13819/17 7.3.2017 30.3.2017
Zápis z 26. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.2. 2017 na OÚ Ostrá 6.3.2017 20.3.2017
Návrh opatření obecné povahy - opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem. 1.3.2017 5.4.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
23.2.2017 27.9.2017

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
Kompletní znění aktualizované vyhlášky OZV č. 1/2017 o místních poplatcích je k dispozici
na Obecním úřadě nebo na webových stránkách.

24.1.2017 2.1. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích 24.1.2017 2.1. 2018
POZVÁNKA NA 26. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 28.2. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
21.2.2017 1.3.2017
Zápis z 25. veřejné jednání ZO Ostrá dne 23.1.2017 31.1.2017 21.1.2017
POZVÁNKA NA 25. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 23.1. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
16.1.2017 24.1.2017
Zápis z 24. veřejné jednání ZO Ostrá dne 19.12. 2016
Příloha:

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
23.12.2016 16.1.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
22.9.2016 23.2.2017
Stavební povolení na stavbu "Doplnění kanalizační sítě v západní části obce Ostrá - II: etapa 15.6.2016 2.1.2017

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111