Úřední deska   Archív úřední desky 2017  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
POZVÁNKA NA 28. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 25.4. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
13.4.2017 26.4.2017
Zápis z 27. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.3. 2017 na OÚ Ostrá 4.4.2017 20.4.2017
POZVÁNKA NA 27. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 28.3. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
20.3.2017 30.3.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek „Stanovení místní úpravy provozu“, Č.j.: OD/13819/17 7.3.2017 30.3.2017
Zápis z 26. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.2. 2017 na OÚ Ostrá 6.3.2017 20.3.2017
POZVÁNKA NA 26. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 28.2. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
21.2.2017 1.3.2017
Zápis z 25. veřejné jednání ZO Ostrá dne 23.1.2017 31.1.2017 21.1.2017
POZVÁNKA NA 25. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 23.1. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
16.1.2017 24.1.2017
Zápis z 24. veřejné jednání ZO Ostrá dne 19.12. 2016
Příloha:

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
23.12.2016 16.1.2017
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
22.9.2016 23.2.2017
Stavební povolení na stavbu "Doplnění kanalizační sítě v západní části obce Ostrá - II: etapa 15.6.2016 2.1.2017

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111