Úřední deska   Archív úřední desky 2016  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Zápis z 24. veřejné jednání ZO Ostrá dne 19.12. 2016
Příloha:

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
23.12.2016 16.1.2017
POZVÁNKA NA 24. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 19.12. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
12.12.2016 23.12.2016
Stavební povolení - Vodovod Šnepov 6.12.2016 31.12.2016
Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016 2.12.2016 12.12.2016
Výsledek VŘ na nájem veřejného tábořiště v obci Ostrá II. 1.12.2016 22.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2016 o nočním klidu. 30.11.2016 19.12.2016
Návrh rozpočtu 2017 - Mikroregion Polabí.pdf 29.11.2016 15.12.2016
Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se koná 28.11.2016 21.11.2016 29.11.2016
Návrh rozpočtu obce Ostrá na rok 2017 15.11.2016 13.12.2016

Zápis z 22. veřejného jednání ZO Ostrá dne 3.11. 2016

 

9.11.2016 23.11.2016
Výběrové řízení na nájem veřejného tábořiště v obci Ostrá - II.
Výzva II - VT.pdf
Návrh nájemní smlouvy -VT.pdf
příloha A.pdf
příloha B.odt, příloha B.doc
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.11.2016 ve 16:00 hod.
 
7.11.2016 29.11.2016
POZVÁNKA NA 22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 3.11. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
27.10.2016 9.11.2016
Oznámení o zahájení řízení "Vodovod Šnepov" 10.10.2016 15.11.2016
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v obci Ostrá 10.10.2016  4.11.2016
Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výměna česlí ručních za automatické - ČOV Ostrá".pdf
Krycí list - vzor.doc
Čestné prohlášení.doc
6.10.2016 25.10.2016
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE
Výskyt vadných hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016.
5.10.2016 9.10.2016
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej části obecního pozemku v k.ú. Ostrá v chatové oblasti Buda 3.10.2016 20.10.2016
Zápis z 21. veřejného jednání ZO Ostrá dne 22.9.2016   30.9.2016 18.10.2016
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - Oznámení o době a místě konání voleb 23.9.2016 8.10.2016
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
22.9.2016 23.2.2016
POZVÁNKA NA 21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 22.9. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
15.9.2016 23.9.2017
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 12.9.2016 1.12.2016
Volby do Zastupitelstev krajů - stanovení počtu volební komise.pdf 8.8.2016  24.8.2016
Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28. 7. 2016 7.8.2016 25.8.2016 
POZVÁNKA NA 20. (mimořádné) VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ, které se koná 28. 7. 2016 od 19:30 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá 21.7.2016 8.8. 2016
Výběrové řízení na nájem veřejného tábořiště v obci Ostrá
Přílohy A,B k návrhu smlouvy - VT.pdf
Návrh nájemní smlouvy - VT.pdf
1.7.2016 26.9.2016
Zápis 19. veřejného jednání ZO Ostrá dne 21.6. 2016 27.6.2016 21.7. 2016
Osvědčení o úspoře emisí 2015 21.6.2016 26.9.2016
INFORMAČNÍ LETÁK PRO NAPOJENÍ DO NOVĚ VYBUDOVANÉ ČÁSTI KANALIZACE 23.6.2016 25.8.2016
Sportovní sdružení Ostrá vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele "hospůdky" na fotbalovém areálu Sportovního sdružení Ostrá. 22.6.2016 25.8.2016
Stavební povolení na stavbu "Doplnění kanalizační sítě v západní části obce Ostrá - II: etapa 15.6.2016 2.1.2017
POZVÁNKA NA 19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 21.6. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
13.6.2016 21.6.2016
Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci?
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu "Veřejně prospěšné práce"
10.6.2016 25.8.2016
Zápis 18. veřejného jednání ZO Ostrá dne 1.6.2016 7.6.2016 21.6.2016
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej části obecních pozemků v k.ú. Ostrá (areál občerstvení RYO), č.j: 824/2015/3 26.5.2016 13.6.2016
POZVÁNKA NA 18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 1.6. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
25.5.2016 6.6.2016
Zápis 17. veřejného jednání ZO Ostrá dne 19.5. 2016 25.5.2016 6.6.2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 23.5.2016 6.6.2016
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, odbor dopravy
 
situačního foto k dokumentu
16.5.2016 22.6. 2016
POZVÁNKA NA 17. VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 19.5. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
12.5.2016 20.5.2016
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do části honitby Ostrá. 29.4.2016 16.5.2016
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ostrá 20.4.2016 6.5.2016
Obec Ostrá Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 20.4.2016 6.5.2016
Zápis 16. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 14.4. 2016 od 19:00 hodin 20.4.2016 16.5.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015.pdf
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2015.pdf
Rozpočet 2016.pdf
FIN2015.pdf
Příloha 2015.pdf
Rozvaha bilance2015.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2015.pdf

 
18.4.2016 17.5. 2016
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, Č.j.: OD/28271/16
Příloha: Ostrá - doplnění kanalizační sítě, Projekt dopravně inženýrského opatření
 
13.4.2016 29.4.2016
Návrh OOP - vyloučení vstupu do části honitby Ostrá
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor životního prostředí
7.4.2016 25.4.2016

Veřejná vyhláška - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2016
Vydal: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
7.4.2016 25.4.2016 
Rozhodnutí o umístění stavby - studna kopaná na pozemku parc. č. 882/34 v k.ú. Ostrá
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem, Stavební úřad
7.4.2016 25.4.2016 
POZVÁNKA NA 16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 14.4. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
7.4.2016 15.4.2016
Zápis 15. veřejného jednání ZO Ostrá dne 3.3. 2016 od 19:00 hodin

 

10.3.2016 7.4.2016
Návrh péče o Mydlovarský luh
Oznámení o návrhu plánu péče - Mydlovar.pdf
M2a_Parcelni_mapa_PR_Mydl_luh.pdf 541.2 kB
M2b_Katastralni_mapa_PR_Mydl_luh.pdf 396.9 kB
parcelni_vymezeni_PR_Mydl_luh.xls 50 kB
parcelni_vymezeni_PR_Mydl_luh (2).xls 50 kB
Plan_pece_PR_Mydl_luh.pdf
Přílohy_PP_PR_Mydl_luh.pdf
29.2.2016 7.4.2016
Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ostrá dne 3.3.2016 15.2.2016 11.3. 2016
Návrh opatření obecné povahy - zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem
Vydal: Městský úřad Nymburk
15.2.2016 17.3.2016
Veřejná vyhláška - byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (únor 2012 - leden 2016), vydal KÚSK č.j. 012942/2016/KŮSK 5.2.2016 17.3.2016
Zápis 14. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 21.1. 2016 od 19:00 hodin 28.1.2016 16.2.2016
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 21.1. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
14.1.2016 21.1.2016
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, č.j. 155_2016-MZE-15120 13.1.2016 25.1.2016
POPLATKY ZA ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2016 4.1.2016 31.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
4.1.2016 19.12.2016
Dražební vyhláška 120 EX 24907/14-72 proti povinnému: MICHAL HRICKO
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy
29.12. 2015 18.3.2016
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej obecních pozemků v k.ú. Ostrá, č.j. 824/2015/2 16.12. 2015  4.1. 2016
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 22.12.2015 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
15.12. 2015 4.1.2016 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Územní plán obce Ostrá
Příloha:
Schválený návrh územního plánu (ke stažení ve formátu ZIP)
Územní plán Ostrá - textová část
Územní plán Ostrá - odůvodnění
 
10.12. 2015 4.1.2016 
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2016 7.12. 2015 4.1.2016 
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. §20 zákona č. 503/2012 Sb.
Státní pozemkový úřad ČR.
24.11. 2015 24.2.2016
KÚ pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
28.8.2015 25.1. 2016 
Obec Ostrá: Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Ostrá 28.8.2015 25.1. 2016 
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2015
Vydal: ÚZSVM
27.8.2015 18.3. 2016 

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111