Úřední deska   Archív úřední desky 2013  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Schválený rozpočet obce na rok 2014
Vydal: Obec Ostrá
19.12.2013 6.1.2014
Cena vodného a stočného v roce 2014
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
9.12.2013 14.1.2014
Program 37. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne
11. 12. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

 
2.12.2013 11.12.2013
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
18.11.2013 10.2.2014
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce obecního rozhlasu – přechod na bezdrátový systém
Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení této soutěže vyvěšením na stránkách a na vývěsce zadavatele a končí dne 20.12.2013 v 11,00 hodin.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
Vydal: Obec Ostrá
 
18.11.2013 20.12.2013
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2013 Sb. §12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem.
Příloha: Informace pro prodej
18.11.2013 18.12.2013
Obec Ostrá, IČO: 00239585 - Návrh rozpočtu na rok 2014
Vydal: Obec Ostrá
31.10.2013 18.11.2013
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, KTERÉ SE KONALY VE DNECH
25. – 26.10.2013 V OBCI OSTRÁ A ŠNEPOV

 
30.10.2013 18.12.2013
Program 36. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 30. 10. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
22.10.2013 30.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Oznámení o době a místě konání voleb
7.10.2013 29.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
23.9.2013 29.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.9.2013 29.10.2013
Program 35. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne
25. 9. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
16.9.2013 25.9.2013
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
Vydal: Státní pozemkový úřad
20.8.2013 22.11.2013
Program 34. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 21. 8. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
12.8.2013 21.8.2013
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím uveřejněná státním pozemkovým úřadem
Informační příloha
Vydal: Pozemkový úřad
8.8.2013 9.9.2013
Dražební vyhláška Č.j.: 054 ED 1/13 - 60 o elektronické dražbě
Vydal: Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha - východ
29.7.2013 25.9.2013
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej pozemku PK 1608/46 v k.ú Ostrá o výměře 112m2
Vydal: Obec Ostrá
29.7.2013 30.8.2013
Oznámení rozhodnutí o prodeji obecních pozemků, č.j.:96/2/2013/
Vydal: Obec Ostrá
29.7.2013 30.8.2013
Program 33. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 24. 7. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
8.7.2013 25.7.2013
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovitel projektové dokumentace rekonstrukce autobusových zastávek v Ostré a Šnepově
Zadávací dokumentace
Soutěžní lhůta a končí dne 19. 7. 2013 v 12,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá
26.6.2013 22.7.2013
Celkové vyúčtování-Voda pitná a.s.za rok 2012.
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
18.6.2013 31.7.2013
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Oprava místních komunikací
Vydal: Obec Ostrá
18.6.2013 31.7.2013
Zápis z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá 17.6.2013 29.7.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j: 236/2/2013/EO/TP panu Martinu Farkašovi.
Vydal: Obecní úřad Ostrá
6.6.2013 24.6.2013
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
5.6.2013 4.3.2014
Program 32. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne
12. 6. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
4.6.2013 13.6.2013
Veřejná vyhláška - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2013
Vydal: Krajská hygienická stanice
2.5.2013 5.6.2013
Program 31. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 15. 5. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
6.5.2013 16.5.2013
Obecní úřad Ostrá vydává O P A T Ř E N Í č. 1/2013 o omezení vstupu do honitby od 1.5. do 30.6.2013
Vydal: Obec Ostrá
1.5.2013 15.7.2013
Ode dne 30.04.2013 do dne 30.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 1786235/13/2100-14400-200796, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
 Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
29.4.2013 5.6.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení opatření obecné povahy nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem.
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK, odbor životního prostředí
24.4.2013 16.6.2013
PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA OBJEMNÝ DOMÁCÍ ODPAD A NA NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Vydal: Obecní úřad Ostrá
24.4.2013 4.5.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Vydal: Obec Ostrá
16.4.2013 3.5.2013
Program 30. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne
24. 4. 2013 od 20:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
16.4.2013 25.4.2013
Program 29. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 3. 4. 2013 od 20:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
26.3.2013 4.4.2013
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku v k.ú. Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
20.3.2013 9.4.2013
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU  LYSÁ NAD LABEM
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
11.3.2013 29.4.2013
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012
Zpráva auditora za rok 2012
Vydal: Mikroregion Polabí
11.3.2013

27.3.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,o místních poplatcích
Vydal: Obec Ostrá
11.3.2013 26.3.2013
Návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem.
Vydal: MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK, odbor životního prostředí
5.3.2013 21.3.2013
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej obecních pozemků a částí obecních pozemků v k. ú. Ostrá
Obec Ostrá
27.2.2013 20.3.2013
Program 28. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 6. 3. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
26.2.2013 6.3.2013
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Vydal: Obecní úřad Ostrá
18.1.2013 24.1.2013
Program 27. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 16. 1. 2013 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
8.1.2013 16.1.2013
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na výpůjčku jedné místností v obecní budově č.p.109 v Ostré
Písemné nabídky zasílejte nebo osobně doručte v uzavřené obálce, která bude v levém horním rohu označena „Místnost“ na adresu Obecního úřadu v Ostré, Ostrá č.p. 172, 289 22 Lysá nad Labem, do 31.1.2013 do 15,00 hod. včetně.
Vydal: Obec Ostrá, č.j.: 26/2013/č.p.109
8.1.2013 8. 2.2013
Rozhodnutí o umístění stavby Zahradní domek, Ostrá parc.č.1136/7, stavebník Miroslav Crha, Vladimíra Crhová, Č.j.: SÚ/65389/12/Šla
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
21.12.2012 14.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obec Ostrá
21.12.2012 10.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obec Ostrá
19.12.2012 10.1.2013
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ garáž a venkovní posezení a biotop u rodinného domu č.p. 198 na pozemku parc. č. 1136/8 (zahrada) v katastrálním území Ostrá, stavební Jan Michálka, Č.j.: SÚ/62555/12/Šla
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
10.12.2012 2.1.2013
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ kopaná studna Ostrá na pozemku parc. č. 1452 (ostatní plocha) v katastrálním území Ostrá, stavebník Petr Jandl, Věra Jandlová, Č.j.: SÚ/62254/12/Šla
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
10.12.2012 2.1.2013
Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Mydlovarský luh, kterou se vymezuje stejnojmenná evropsky významná lokalita a oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o toto území
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
5.12.2012 6.1.2013

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111