Úřední deska   Archív úřední desky 2009  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Zahájení územního řízení - studna kopaná, Ivana Kammermayerová
Vydal: Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
15.12.2009 9.2.2010
Úprava rozpočtového výhledu na rok 2010
Vydal:
Obecní úřad Ostrá
24.11.2009 17.12.2009
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí
Vydal: Mikroregion Polabí
19.11.2009 17.12.2009
VV - oznámení o uložení písemnosti - Petr Nagy
Vydal: Obecní úřad Ostrá
19.11.2009 7.12.2009
Zahájení územního řízení - Zápotocký
Vydal: Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
19.11.2009 17.12.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Benešovi
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
2.11.2009 19.11.2009
Rozhodnutí o prodeji obecního pozemku
Vydal: Obec Ostrá
22.10.2009 23.11.2009
Oznámení o umístění stavby - ČEZ Distribuce,a.s.
Vydal: Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební odbor
21.10.2009 19.11.2009
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na uzavření nájmu k bytu v obecní budově č.p.109 v Ostré Jedná se o byt 3 + 1 s příslušenstvím, o celkové výměře 76 m2, kuchyně  10 m2, 1 pokoj 12 m2, 2x pokoj 20 m2, předsíň 2 m2, WC 6 m2, koupelna 6 m2.
Vydal: Obec Ostrá
12.10.2009 12.11.2009
Oznámení o umístění stavba - pergola
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
1.10.2009 19.10.2009
Oznámení o umístění stavba - domovni ČOV
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
30.9.2009 19.10.2009
R O Z H O D N U T Í o uzavření smlouvy o nájmu k jedné místnosti v obecní budově č.p.109 v Ostré
Vydal: Obec Ostrá
15.9.2009 16.10.2009
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - PROPACK SERVICE PROVISION, s.r.o.
Vydal: Finanční úřad v Nymburce
10.9.2009 13.10.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - kabel NN - ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební odbor
10.9.2009 13.10.2009
Oznámení územního řízení - Josef Beneš, Marcela Benešová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební odbor
10.9.2009 13.10.2009
Nabídka pozemků PF ČR určených k náhradním restitucím
Vydal: Pozemkový fond ČR
7.9.2009 13.10.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební odbor
8.9.2009 13.10.2009
OZNÁMENÍ  - ODEČTY ELEKTROMĚRŮ14. - 18. ZÁŘÍ 2009
Vydal: ČEZ MĚŘENÍ, s.r.o. Hradec Králové
28.8.2009 13.10.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - domovní spouštěná studna _ Bělohradský
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební odbor
26.8.2009 13.10.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - doplnění kanalizační sítě v západní části obce Ostrá
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební odbor
26.8.2009 13.10.2009
Volby do PS Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obec Ostrá
21.8.2009 15.9.2009
Volby do PS Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Ostrá
21.8.2009 15.9.2009
Veřejná vyhláška - Marie Nagyová - oznámení o uložení písemnosti
Vydal: Obec Ostrá
19.8.2009 7.92009
Stanovení záplavového území vodního toku Vlkava v úseku ústí Kosořice
Vydal: Krajský úřad Sč.kraje
7.8.2009 7.9.2009
Výsledky voleb do Evropského Parlamentu 2009
Vydal: Obec Ostrá
9.6.2009 28.7.2009
Veřejná zakázka malého rozsahu - CzechPoint
Vydal: Obec Ostrá
22.5.2009 28.7.2009
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
Vydal: Obec Ostrá
21.5.2009 28.7.2009
Vyhlášení záměru Obce Ostrá na prodej obecních pozemků
p.č. PK 1064/14 a p.č. KN 1122/5 v k.ú. Ostrá
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d
7.5.2009 25.5.2009
Zveřejnění Závěrečného účtu Obce Ostrá za rok 2008.
Vydal: Obec Ostrá
4.5.2009 28.7.2009
O P A T Ř E N Í č. 1/2009 o omezení vstupu do honitby
Vydal: Obec Ostrá
30.4.2009 30.6.2009
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Tomáš Krist
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d
22.4.2009 19.5.2009
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2009
Vydal: Finanční úřad Nymburk
16.4.2009 20.5.2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP2009
Vydal: Obec Ostrá
15.4.2009 8.6.2009
Oznámení o době a místě konání voleb do EP2009
Vydal: Obec Ostrá
15.4.2009 8.6.2009
Stanovení počtu členů OVK pro volby do EP2009
Vydal: Obecní úřad Ostrá
2.4.2009 8.6.2009
Upozornění na zánik osvědčení samostatně hospodařícího rolníka
Vydal: Obecní živnostenský úřad Lysá nad Labem
1.4.2009 20.5.2009
Rozhodnutí - návrh deklarovat existenci veřejně přístupné účelové komunikace - navrhovatel Tereza Ronovská
Vydal: Obecní úřad Ostrá
16.3.2009 1.4.2009
Výzva - Oznámení o přerušení územního řízení - Jan Žížala
Vydal: Obecní úřad Lysá nad Labem, stavební úřad
16.3.2009 3.4.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti,
Vlasta Macháčková, 1984
Vydal: Obecní úřad Ostrá
11.3.2009 27.3.2009
Nařízení státní veterinární správy - povinné očkování skotu, ovcí a koz proti katarální horečce, platnost nařízení od 13.3.2009
Vydal: Státní veterinární správa
9.3.2009 28.7.2009
USNESENÍ PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O URČENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU
Vydal: Obecní úřad Ostrá
19. 1.2009 20. 2.2009
FINANČNÍ ÚŘAD V NYMBURKU INFORMUJE VEŘEJNOST
Vydal: Finanční úřad v  Nymburku
18.2.2009 10.4.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Vojtěch Fukal
Vydal: Celní úřad D1, Nupaky
9. 2.2009 10. 3.2009
Ostrá, veřejný vodovod – oznámení o úpravách technologie na úpravně vody 22. 1.2009 3. 3.2009
s t a v e b n í p o v o l e n í  na stavbu:  Rekonstrukce část vedení NN  Ostrá 7. 1.2009 12. 2.2009
s t a v e b n í p o v o l e n í  na stavbu: Veřejné osvětlení Ostrá, Šnepov 7. 1.2009 7. 2.2009
Oznámení o prodeji obecního pozemku 7. 1.2009 8.2.2009

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111