Úřední deska   2017  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací za rok 2017 16.1.2018  
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 15.1.2018  
Výsledky I. kola Volby prezidenta ČR 2018 konané 12. a 13. 1.2018 za obec Ostrá a Šnepov. 15.1.2018  
POZVÁNKA NA 36. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 23. 1. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
12.1.2018  
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018 - 2021 12.1.2018 31.12.2018
Schválený rozpočet obce Ostrá na rok 2018 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na roky 2018 - 2021. 11.1.2018  
Schválený rozpočet Mateřské školy Ostrá na rok 2018. 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Ostrá na roky 2018 - 2020. 11.1.2018  
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/331 v obci Ostrá. 3.1.2018  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místních poplatcích 29.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámění o době a místě konání volby prezidenta.
28.12.2017  
Místní poplatky na rok 2018 – obec Ostrá 22.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
15.12.2017  
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Ostrá 13.12.2017  
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - oprava komunikace 28.11.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
27.11.2017  
Rozpočtové opatření č. 7/2017 8.11.2017  
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 7.11.2017  
Veřejně prospěšné práce - projekt CZ 03.1.48/0,0/0,0/15_121/0000059 10.10.2017  
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
27.9.2017  
Exekuční příkaz č.j.: 103 Ex 37800/13-14 prodejem nemovitosti.  27.9.2017  
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 247/17, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, umístění měřiče okamžité rychlosti v obci Ostrá. 26.9.2017  
Stavební povolení na stavbu: Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov 21.9.2017  
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 21.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 6/2017 19.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 5/2017 24.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 4/2017 11.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 3/2017 25.5.2017  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2016 7.4.2017  
Rozpočtové opatření č.. 2/2017 30.3.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 9.3.2017  

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
Kompletní znění aktualizované vyhlášky OZV č. 1/2017 o místních poplatcích je k dispozici
na Obecním úřadě nebo na webových stránkách.

24.1.2017  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích 24.1.2017  
Nařízení obce Ostrá č. 1/2015, Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Vydal Obec Ostrá
8.4.2015 trvá

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111