Úřední deska   2019  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Rozpočtové opatření č. 3/2019. 12.7.2019  
Zápis z 8. veřejného jednání ZO Ostrá dne 25.6. 2019 na OÚ Ostrá 1.7.2019  
ÚŘEDNÍ HODINY na OÚ v Ostré V ČERVENCI
KROMĚ 8.7. (8:00 - 11:00) otevřeno vždy od 8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
1.7.2019  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2018.
Přílohy:
FIN 2-12 M k 31.12.2018.pdf
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018.pdf
Rozvaha k 31.12.2018.pdf
Příloha 12_2018.pdf
Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu.pdf
Finanční vypořádání dotací - volba prezidenta ČR a zastupitelstev obcí.pdf
Rozvaha MŠ.pdf
Výkaz zisku a ztrát.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2018.pdf

 
27.6.2019  
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019 v obci Ostrá. 28.5.2019  
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/2725 v obci Lysá nad Labem
situační mapka.pdf
14.5.2019  
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ, Spis.zn.: SÚ/24564/2018/Fia.pdf
Příloha: vyrozumění o odvolání obchvat.
14.5.2019  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Ostrá (změna do 8.5.2019) 9.5.2019  
Rozpočtové opatření č. 2/2019. 7.5.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení do době a místě konání voleb
7.5.2019  
Návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do části honitby Ostrá.
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY zákaz vstupu do části honitby Ostrá,od 1.5.2019 do 30.6.2019.
25.4.2019  
Finanční úřad pro Středočeský kraj, VV - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019. 25.4.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
25.4.2019  
OZNÁMENÍ OBČANŮM JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE, KTERÝ JE VEDEN V EVIDENCI OBYVATEL U OBECNÍHO ÚŘADU V OSTRÉ, ŽE MŮŽE POŽÁDAT O ZÁPIS DO SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. 10.4.2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
9.4.2019  
Upřesnění místa jednání na stavbu Šnepov - tlaková kanalizace, 5.4.2019  


Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (kůrovec)

 
4.4.2019 31.12.2022
Návrh OOP - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2019 1.4.2019  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2. 2019 - vyvěsit od 1.4.2019 1.4.2019  
Rozpočtové opatření č. 1/2019 27.2.2019  
Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019 17.1. 2019 31.12 2019
Rozpočtové opatření č. 9/2018 10.1.2019  
Schválený Rozpočet obce Ostrá na rok 2019.pdf
 
19.12. 2018  
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na období 2019 - 2022.pdf 19.12. 2018  
Mikroregion Polabí - Rozpočet na rok 2019 14.12. 2018  
Rozpočtové opatření č. 8/2018 10.12.2018  

DSO Mikroregion Polabí -  návrh rozpočtu na rok 2019
DSO Mikroregion Polabí -  zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018

20.11.2018  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ostrá na období 2019 - 2022 19.11.2018  
Návrh rozpočtu obce Ostrá na rok 2019 19.11.2018  
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník). 8.11.2018  
Rozpočtové opatření č. 7/2018 15.10.2018  
Rozpočtové opatření č. 6/2018 12.9.2018  
Rozpočtové opatření č. 5/2018 8.8.2018  
Rozpočtové opatření č. 4/2018 15.6.2018  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2017.doc
Rozvaha 2017.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
Příloha 2017.pdf
FIN 2017.pdf – PDF, 105 kB
Tabulky finančního vypořádání 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Ostrá za rok 2017.pdf

MŠ Ostrá - Rozvaha 2017.pdf
MŠ - Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
MŠ - Příloha 2017.pdf
 
13.6.2018  
Koncepce ochrany osobních údajů
Informační memorandum pro obyvatele obce Ostrá.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Ostrá
METODIKA POSTUPU PŘI UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTEM ÚDAJŮ
18.5.2018  
Rozpočtové opatření č. 3/2018 9.5.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2018 9.5.2018  
Návrh závěrečného účtu obce Ostrá za rok 2017 9.4.2018  
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Polabí za rok 2017. 23.3.2018  
Rozpočtové opatření č. 1/2018 15.1.2018  
Schválený rozpočet obce Ostrá na rok 2018 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na roky 2018 - 2021. 11.1.2018  
Schválený rozpočet Mateřské školy Ostrá na rok 2018. 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Ostrá na roky 2018 - 2020. 11.1.2018  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2016 7.4.2017  

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111