Obecní úřad - rozpočet     
 
  Obec Ostrá - rozpočet a výkazy o hospodaření 
 
rok dokument
2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na roky 2018 - 2021.
zveřejněno 11.1.2018

Schválený rozpočet obce Ostrá na rok 2018 - zveřejněno 11.1.2018
 

2017

Schválený rozpočet obce Ostrá na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Ostrá na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 - zveřejněno 9.3.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - zveřejněno 30.3.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 - zveřejněno 25.5.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 - zveřejněno 11.7.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 - zveřejněno 24.7.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 - zveřejněno 19.9.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 - zveřejněno 8.11.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 - zveřejněno 20.12.2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017 - zveřejněno 12.1.2018

2016

Schválený rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2016
Návrh závěrečného účtu Obce Ostrá za rok 2016
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016.pdf
Výkaz zisku a ztrát.pdf
Rozvaha - Bilance.pdf
Příloha.pdf
Tabulky finanční vypořádání 2016.pdf
Výsledková konta MŠ Ostrá k 31.12.2016.pdf

2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2015.pdf
Rozpočtový výhled na období 2015-2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
2014
Schválený rozpočet obce na rok 2014

Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2014.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
Příloha 2014.pdf
Rozvaha 2014.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2014.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2014 - audit.pdf
Tabulky s finančním vypořádáním dotací 2014.pdf
2013
Rozpočet na rok 2013

Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2013

Rozpočtový výhled na období 2013-2016
2012
 
Rozpočet obce na rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012
2011
Rozpočet obce na rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011
2010
Rozpočet obce na rok 2010

Rozpočtový výhled na období 2010 - 2013
Závěrečný účet obce za rok 2010
 
   
 

 

 


 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111