Informace pro občany     
 
 
  Řešení životních situací 


KOMPLETNÍ PŘEHLED ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ NA PORTÁLU STÁTNÍ SPRÁVY:
Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro obec Ostrá si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
 
Obec s rozšířenou působností (ORP):
Lysá nad Labem
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU):
Lysá nad Labem
Návody pro řešení životních situací jsou zveřejněny u jednotlivých odborů
 
 
   
   
   
  Řešení životních situací 
Hlášení poruch veřejného osvětlení

Přímý odkaz na nahlašovací formulář poruch:  
http://www.medios-mk.cz/Hlaseni-poruch.html
 
  Tísňová čísla 
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu).

Jednotné evropské číslo tísňového volání
112
Hasičský záchranný sbor
150
Zdravotnická záchranná služba
155
Policie České republiky
158
 
  Poruchová volání

Elektřina - ČEZ Distribuce, a.s. 800 850 560
Plyn 1239
Voda 840 111 111
 
 
  Řešení životních situací 
 

V této sekci naleznete tematicky členěné podrobné návody a postupy řešení ve vybraných oblastech občanských a podnikatelských činností (životních situací)

 
POVODŇOVÝ PLÁN 2017 - 2018, včetně příloh
Povodňový plán obce na období 2015 -2016

 
Portál veřejné správy - Životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu, případně další informace (odkaz na zákony, články, rejstříky, elektronické formuláře).

Portál veřejné správy - Životní situace

Kapitoly: Bydlení, Cestování, Doprava, Finance, Kultura, Obrana a bezpečnost, Občan a stát, Příroda a zemědělství, Rodina, Sociální zabezpečení, Vzdělání, věda a výzkum, Zaměstnání, Zdraví

Portál MVČR - Občan na úřadě
Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu 
Portál MVČR - Občan na úřadě

Kapitoly: Evidence obyvatel  a trvalý pobyt, Jména a příjmení, Manželství, Registrované partnerství, Matriky - matriční úřady, Rodná čísla, Cizinci (Foreigners), Státní občanství České republiky, Zbraně a střelivo, Ověření podpisu nebo kopie listiny, Lustrace, Zpřístupnění svazků a dalších archivních materiálů vzniklých činností bývalé StB, Využívání archivních informací, Zprostředkování kontaktu,
Ověřování platnosti matričních dokladů pro použití v cizině

NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH A OBČANSKÝCH PRŮKAZECH OD 1.1.2016

Portál Ministerstva kultury ČR
Kapitola přináší popis postupu občana ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče dle právního stavu ke dni 1. ledna 2014. 
Portál Ministerstva kultury ČR

Zákon o státní památkové péči je rozdělen podle jednotlivých správních řízení  na životní situace a to včetně nejčastějších dotazů a odpovědí na ně. Soubory jsou zveřejněny pod textem jako přiložené dokumenty, případně lze použít následující rozcestník.

Česká národní banka
Česká národní banka- Návod pro řešení životní situace - výměna poškozených peněz

Návod pro řešení životní situace - výměna poškozených peněz

Poškozené české bankovky a mince vyměňují obchodní banky a Česká národní banka v souladu se zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí (externí odkaz). Pro nárok na výměnu poškozených bankovek nebo mincí je klíčový druh jejich poškození. Tzv. nestandardně poškozené bankovky se totiž nevyměňují na počkání a budou na přepážce bank zadrženy a předány České národní bance. Ta poškození posoudí a rozhodne o poskytnutí náhrady.

 
   
 

 

 


 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
ČEZ Distribuce, a.s.
 800 850 560
 
Plyn 1239
Voda 840 111 111