Obecní úřad / Samospráva    
 
Kontakty, úřední hodiny
- formulář jednoduché komunikace s úřadem, kontakty, organizační struktura
 
Povinné informace
- informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
základní dokumenty obce, rozpočet obce
Elektronická úřední deska
- archív od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)
 
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky obce, profil zadavatele
Elektronická podatelna OÚ
- je určena pro příjem podání v elektronické podobě
 
Samospráva
Přehled volených orgánů a jejich personální obsazení, výsledky voleb do ZO
Czech POINT
- poskytujeme služby výpisů z veřejných evidencí a výpisů z neveřejných evidencí
 
Zápisy ze zasedání ZO
- archív zápisů, termíny, program a místo konání zasedání zastupitelstva