Aktuální informace  
 
 

    Rychlé informace

 
   
 

   Anketa

 
Miniaplikace
 

   Kontakt

 
GOOGLE STREET VIEW
 
Adresa: Obecní úřad Ostrá
Ostrá 172
289 22 Lysá nad Labem

Telefon/fax: 325 551 304
E-mail: obec.ostra@ostra.cz

http://www.google.cz

     
     
Hlášení poruch veřejného osvětlení

Přímý odkaz na nahlašovací formulář poruch:  

http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/
     

 

Důležitá informace - 11. 4. – 27. 4. 2018 z důvodu rekonstrukce kanceláře bude obecní úřad uzavřen.
Neodkladné záležitosti na tel.: 739 286 887


INFORMACE K SEZÓNĚ NA VEŘEJNÉM TÁBOŘIŠTI 2018

Dne 4.4.2018 proběhlo soudní jednání u Okresního soudu v Nymburce ve věci platnosti výpovědi nájemní smlouvy na VT. Obec Ostrá na tomto jednání zcela jednoznačně soudu prokázala, že z její strany bylo vždy postupováno v dobré víře a v souladu s uzavřenými smluvními dokumenty a výpověď nájemní smlouvy byla podána důvodně. Dále prokázala, že společnost Ka-Wood s.r.o. tak již není nájemcem VT a není oprávněna VT jakkoli provozovat ani vybírat úhrady za parkování karavanů. Jelikož soud důrazně vyzval účastníky, aby přistoupili ke smírnému řešení sporu, byl obcí navržen návrh smírného řešení s tím, že k vyklizení tábořiště společností Ka-Wood s.r.o. dojde nejpozději k 31.5.2018. Návrh smírného řešení plně odpovídá názoru soudu na nejpozdější termín vyklizení tábořiště tak, aby nový nájemce mohl VT provozovat pro sezónu 2018. V případě, že smírné řešení nebude ze strany Ka-Wood s.r.o. přijato, bude soudem rozhodnuto na jednání dne 9.5.2018 a obec bude dále postupovat zákonnými prostředky k předání VT novému nájemci.

Zároveň laskavě žádáme majitele karavanů a další uživatele VT, kterým byl doručen dopis společnosti Ka-Wood s.r.o. datovaný dne 30.3.2016 nadepsaný "Věc: Organizační opatření pro nastávající sezónu 2016", aby tuto informaci spolu se svými kontaktními údaji sdělili obci.

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111
ČEZ   800 850 860